3516 Miskolc, Takata út 1.+36 46/407-900Kapcsolatfelvétel: Takata.Hungary@eu.takata.com | Állásjelentkezés: Jobs.Miskolc@eu.takata.com +36 46/408 256

Adatvédelmi Tájékoztató

A Takata Safety Systems Hungary Kft. („TAKATA“) örül a honlapján tett látogatásának és így a cégünk iránti érdeklődésének. Nagyon komolyan vesszük a személyes adatainak védelmét és szigorúan tartjuk magunkat az ezzel kapcsolatos törvényekhez és előírásokhoz. Azt szeretnék, ha minden, oldalunkon tett látogatása során biztonságban érezné magát és ezért szeretnénk arról tájékoztatni, hogy a TAKATA milyen módon garantálja az Ön adatainak védelmét, ill. mely adattípus milyen célból kerül feldolgozásra.

Az alábbiak szerint vállalunk kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy személyes adatait felelősségteljesen kezeljük. Jogi oldalról ezt szolgálja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infótörvény”).

Adatvédelmi felelős és e-mail formájában történő jelentkezés

Ahhoz, hogy Önnek a TAKATA által kiírt állásajánlatokról a lehető legjobb áttekintést adhassuk, jelen honlapon a TAKATA különböző állásajánlatai találhatóak. Amennyiben e-mail útján egy meghatározott pozícióra jelentkezik, ennek során kizárólag csak az adott hirdetésben szereplő e-mail címet használja. Ilyen módon biztosított, hogy az Ön személyes adatai a TAKATA-hoz kerülnek. Az Ön adatait a TAKATA kizárólag a pályázatának feldolgozásához használja és harmadik személynek nem továbbítja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a titkosítás nélkül elküldött e-mail üzenetek nem hozzáférés védetten kerülnek kezelésre.

Az Infótörvény 3.§ 9. pontja szerinti adatkezelőnek a TAKATA (3516 Miskolc, Takata út 1.) minősül.

Személyes adatok

Az Infótörvény 3.§-ának 2. pontja értelmében a személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Személyes adatok gyűjtése – Általános információk

Amennyiben a további részekben nem kerül másképp meghatározásra, honlapunk használatakor alapvetően nem kerülnek a személyes adatok gyűjtésre, feldolgozásra vagy felhasználásra. Honlapunk megnyitásakor egyes információk közvetítésre kerülnek, mint pl. IP-cím, a web böngésző típusa és verziója, a használt operációs rendszer, a weboldal, ahonnan hozzánk eljutott és a lekérdezés időpontja.

Ezek az adatok a kapcsolat létrehozása miatt fontosak és részünkről nem kerülnek olyan célból felhasználásra, hogy az egyes felhasználót beazonosítsuk.  Az információkat mi csupán statisztikailag kiértékeljük és kizárólag ahhoz használjuk fel, hogy honlapunk vonzerejét, tartalmát és funkcionalitását javítsuk.

Személyes adatok törlése

Kérésére adatait töröljük. A törlés helyére abban az esetben adatainak zárolása lép, amennyiben kereskedelmi- és adójogi, vagy egyéb törvényi előírásokból megőrzési kötelezettségre vonatkozó határidő adódik. A megőrzési határidő lejárta után a személyes adatok általunk törlésre kerülnek.

Sütik (cookie-k)

Web szerverünk és az ön böngészője között nincs állandó kapcsolat. Minden új internet oldal megnyitásakor vagy egy kitöltött formanyomtatvány elküldésekor az ön böngészője és a mi web szerverünk között új kapcsolat kerül létesítésre. Eközben adatok cserélődnek és a kapcsolat ezután ismét befejeződik.

Weboldalunk sütiket használ. A sütik olyan információk, amelyek a mi web szerverünkről az ön böngészőjére kerülnek megküldésre, amely ezeket a tárhelyére menti és ezek egy későbbi web szerverünkre történő hozzáférés esetén visszaküldésre kerülnek.

Ennek során megkülönböztetünk ideiglenes és állandó sütiket. Web böngészőjének bezárását követően böngészőjének web szerverünkhöz történő jövőbeli kapcsolódása esetén csak az állandó sütiket használjuk, mivel ezek szövegfájlként az ön számítógépének winchesterén tartósan eltárolásra kerülnek. Az átmeneti sütik a böngésző bezárását követően elvesznek. Internetes felületünkön átmeneti és állandó sütiket is használunk, amelyekben használati- és állományadatok is elmentésre kerülhetnek.

A sütik tárolását böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, de felhívjuk figyelmét arra, hogy ilyenkor esetlegesen nem fogja tudni a honlap minden funkcióját teljes körűen használni.

Google Analytics

Ez a weboldal Google Analytics-et használ, ez egy web elemző szolgáltatása (“Google”).  A Google Analytics sütiket, szövegfájlokat használ, amely az Ön gépén tárolásra kerülnek és amelyek az Ön által használt weboldal elemzését lehetővé teszik. A sütik által ezen weboldal Ön általi használatával kapcsolatban nyert információk (beleértve az IP címet) rendszerint a Google USA-ban lévő szerverére kerülnek továbbításra és tárolásra.

Felhívjuk figyelmét, hogy a honlapon a Google Analytics segítségével a ” gat.anonymizeIp (); ” – funkció integrálva van. Ezáltal lehetővé válik az IP-címek anonim összegyűjtésének biztosítása (úgynevezett IP maszkolás). Az IP-címek ezen honlapon történő anonimizálásának aktiválása  esetén, az Ön IP-címe a Google az Európai Unió tagállamai között vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás államaiban az utolsó nyolc karakterre lerövidítésre kerül. Csak kivételes esetekben lesz a teljes IP-cím USA-ba a Google szerverére továbbítva és kerül ott lerövidítésre. Google ezen honlap üzemeltetőinek kérésére fogja ezeket az információkat felhasználni, hogy a honlap Ön általi használatát kiértékelje, a honlappal kapcsolatos aktivitásról jelentést állítson össze és a honlap üzemeltetőjének további, a honlap használatával és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. A Google Analytics keretében továbbított IP-címek nem kerülnek más Google-adatokkal összevezetésre. A sütik tárolását böngésző szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja; megjegyezzük azonban, hogy ebben az esetben nem biztos, hogy ezen honlap minden egyes funkcióját teljes körűen fogja tudni használni.

Ezen túlmenően az Ön honlap-használatra vonatkozó adatainak (ideértve a sütiket és az Ön IP-címének adatait is) Google részéről történő rögzítését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja, amennyiben Ön a következő Link-en elérhető Browser-Plugin-t letölti és telepíti.

A Google Analytics által történő rögzítést is megakadályozhatja, amennyiben egy Opt-Out-sütit alkalmaz, amely az Ön adatainak jövőbeli rögzítését az ezen a honlapon tett látogatásakor megakadályozza. Kérjük, kattintson ide: Google Analytics kikapcsolása

A használati feltételekre és az adatvédelemre vonatkozóan további információkat a http://www.google.com/analytics/terms/de.html ill. a http://www.google.de/policies/privacy/ oldalakon talál. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen a honlapon a Google Analytics “gat._anonymizeIp();” kóddal kibővítésre került az IP-címek egy anonim feljegyzésének biztosíthatósága érdekében.

A felhasználó jogai

  • Adatvédelmi megbízottunkon keresztül mindenkor kérhet tőlünk felvilágosítást arra vonatkozóan, hogy milyen személyes adatát mentettük el, mely címzett vagy címzetti kategóriáknak kerültek az adatai továbbadásra és hogy mi a mentés célja.
  • Amennyiben továbbá már nem ért egyet személyes vonatkozású adatainak tárolásával, vagy ezek pontatlanok, kérésre ezen adatok törlését vagy zárolását kezdeményezzük vagy a szükséges javításokat elvégezzük (amennyiben ez a hatályos jogszabályok alapján lehetséges).
  • Bármikor visszavonhatja személyes vonatkozású adatainak feldolgozására vonatkozó hozzájárulását.
  • Bármikor visszavonhatja személyes vonatkozású adatainak reklámcélú felhasználására vonatkozó hozzájárulását.
  • Amennyiben bármely megnevezett okból kapcsolatba kíván velünk lépni, kérjük, küldjön egy megfelelő elektronikus üzenetet adatvédelmi megbízottunknak.

Kérdések és javaslatok

Az Ön bizalma fontos számunkra. Ezért mindenkor rendelkezésére kívánunk állni a személyes adatinak védelmére és feldolgozására vonatkozásban alkalmazott intézkedések kérdéseinek tekintetében. Amennyiben olyan információkra van szüksége, amelyeket jelen adatvédelmi nyilatkozatok nem adtak meg Önnek, vagy egy bizonyos pont tekintetében részletes felvilágosítást szeretne kapni, mindenkor forduljon a TAKATA-hoz:

3516 Miskolc, Takata út 1.

Takata.Hungary@eu.takata.com

MENU