3516 Miskolc, Takata út 1.+36 46/407-900Kapcsolatfelvétel: Takata.Hungary@eu.takata.com | Állásjelentkezés: Jobs.Miskolc@eu.takata.com +36 46/408 256

Adatvédelmi politika

A Takata Corporation (továbbiakban: a “Társaság”) – annak érdekében, hogy megfeleljen az ügyfelek elvárásainak – az alábbi szabályokat állította fel ügyfelei személyes adatainak védelme érdekében.

  1. A Társaság összes alkalmazottja köteles a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogszabályokat és rendelkezéseket betartani.
  2. A Társaság az ügyfelek személyes adatait kizárólag azon célból gyűjti és használja, amelyről az ügyfelet tájékoztatta, mint pl. áru szállítása az ügyfél számára.
  3. Az alábbi esetek kivételével a Társaság az ügyfelek személyes adatait harmadik felek számára át nem adhatja, ez alól kivételt képez a Társaság és leányvállalata, a Takata Service Corporation:
    a. Ha az ügyfél előzetesen hozzájárul az adatok nyilvánosságra hozatalához,
    b. Ha az adatok nyilvánosságra hozatalát a kormány, egyéb hatóság vagy jogszabály írja elő.
  4. A Társaság köteles gondoskodni arról, hogy az ügyfél személyes adatai pontosak és naprakészek, és köteles azonnal válaszolni az ügyfél az adatok átadására irányuló kérésére.
  5. A Társaság köteles a weboldal biztonságos voltáról gondoskodni és az ügyfél személyes adataihoz való engedély nélküli hozzáférést, az adatok szivárgását, stb. megelőzni.
  6. A Társaság köteles a személyes adatok kezelését folyamatosan ellenőrizni és fejleszteni és köteles a jogszabályok és rendelkezések változását követni.
MENU